I Focus – Tidsskrift for Idræt – årgang 2011 blad 2 kan du læse om:

ISSN: 1603-0974

Fodboldtøzer og vindergejst

KARINA KALLEHAUGE. Underviser og DBU udviklingskonsulent. e-mail: kaka@dbu.dk

Street Handball

SØREN SIMONSEN. Udviklingschef Dansk Håndbold Forbund. e-mail: soren.simonsen@dhf.dk

Badminton i idrætstimerne

JENS STADSGAARD CHRISTENSEN. Idrætslærer på sansestormerne i Risskov. e-mail: sgebib@hotmail.com

Endelig salto i skolen

HENRIK TAARSTED JØRGENSEN. Lektor i idræt ved VIA University College, Århus. e-mail: hejo@viauc.dk

Legepatruljen i skolernes frikvarter

VICI DAPHNE HÄNDEL. e-mail: vicidh@hotmail.com

Kystlivredning som aktivitet i skole, klub og forening

DORTE EILSØ OG KAREN KYNDESEN. Begge uddannet cand.scient. i Idræt, undervisere i svømmekursusudvalget hos DGI Storkøbenhavn/DGI Nordsjælland, trænere i foreningen VVV – Vandidræt i Vandkulturhuset på Vesterbro,
og kystlivreddere hos trygFonden Kystlivredning. e-mail: dorte@madstelemark.dk og karenkyndesen@hotmail.com

Fysikken i atletikken – en tværfaglig mulighed

KRISTIAN NORMANN PEDERSEN. Stud.scient Idræt og Fysik. Underviser i idræt på SDU, Odense. e-mail: khnpedersen@health.sdu.dk

”Jeg danser bedst i lænker”

JENS-OLE JENSEN. Leder af Videncenter for børn og unges kultur, Via University College. e-mail: joj@viauc.dk

Kvalitet i børnegymnastikken

BETINA JUUL NIELSEN. Udviklingskonsulent, Danmarks Gymnastik forbund. e-mail: bjn@dgf.dk

Dansk Idrætslærerforening – kurser

TRINE LAUSEN LUND. Formand for Dansk Idrætslærerforening. e-mail: trine_hansen@forum.dk

Profilen: Betina Møgeltoft

Forstander på Aalborg Sportshøjskole.

ERIK JUUL. Lektor i idræt på VIA – Læreruddannelsen i Århus. e-mail: Juul.erik@gmail.com

Idrætsfagets læringspotentiale

THOMAS PIASTER. Lektor i idræt og almen didaktik, Læreruddannelserne Metropol. e-mail: thpi@phmetropol.dk