I Focus – Tidsskrift for Idræt – årgang 2009 blad 4 kan du læse om:

ISSN: 1603-0974

Introduktion

TEMANUMMERETS REDAKTIONSGRUPPE: OLE SCHØLER, KURT LÜDERS, KARINA KALLEHAUGE, HENRIK TAARSTED JØRGENSEN, CATHRINE ILLEBORG GAD

Hvis jeg må bestemme

JESPER VON SEELEN, adjunkt, Ph.d-stud. Videncenter for sundhedsfremme. E-mail: jvs@ucsyd.dk
PIA PAUSTIAN, konsulent og adjunkt. Videncenter for sundhedsfremme. E-mail: ppa@ucsyd.dk

Elevmedbestemmelse i idrætsundervisningen

THOMAS PIASTER. E-mail: thpi@fredersem.dk

Min bedste opskrift

CATHRINE ILLEBORG, lektor i Dansk og Idræt på Egå Gymnasium. E-mail: cg@egaa-gym.dk

Projektarbejde også en måde at inddrage eleverne på

PIA PAUSTIAN, konsulent og adjunkt. Videncenter for sundhedsfremme. E-mail: ppa@ucsyd.dk.

Aktivitetshjulet

MADS HOVGAARD, videnskabelig assistent ved institut for Idræt og Biomekanik, SDU. E-mail: mhovgaard@health.sdu.dk.
Medindehaver af kroplevelse (www.kroplevelse.dk). E-mail: kontakt@kroplevelse.dk

Idræt – når eleverne er med til at bestemme

JENS CLAUSEN, lærer, Vestre Skole, Odense. jensclausen@post.cybercity.dk

Elevplanlægning og -afvikling af skolenes motionsdag

LOUISE VEJRUP, lærer ved Morten Brørup Skolen, Skanderborg. E-mail: louisevejrup@yahoo.dk

Elevinddragelse i springgymnastik i skolen

TORBEN AAGAARD. Adjunkt i idræt og fysik. Egå gymnasium. to@egaa-gym.dk

Leg og aktiviteter med GPS

MARTIN JOHNSEN, friluftskoordinator og daglig leder, DGI Karpenhøj. E-mail: martin.johnsen@dgi.dk

Koreografi som udgangspunkt

ULLA GAD, dansekonsulent, Dansens Hus. E-mail: ulla@dansenshus.dk

Lærerrollen i spændingsfeltet mellem retorik og realiteter

KURT LÜDERS. Underviser i idræt på Institut for Idræt, SDU. E-mail: kluders@health.sdu.dk