I Focus – Tidsskrift for Idræt – årgang 2009 blad 3 kan du læse om:

ISSN: 1603-0974

Score Kajs fodbold-scoreshow

CHRISTIANE THAYSEN. Levring Efterskole. E-mail: christiane_thaysen@hotmail.com

ERIK JUUL. VIA-Læreruddannelsen i Århus. E-mail: Juul.Erik@gmail.com

I gang med basketball

JAKOB FREIL. Underviser i idræt på Aarhus Universitet. E-mail: jakob.freil@stofanet.dk

Gymnastik- og motorikhal for børn

JENS-OLE JENSEN. Leder af Videncenter for Børn og Unges Kultur, VIA University College E-mail: joj@viauc.dk

Didaktisk kreativitet

HENRIK TAARSTED JØRGENSEN. Lektor i idræt ved VIA University College – Læreruddannelsen i Århus E-mail: hejo@viauc.dk

Tag fodbolden med til skolernes motionsdag

KARINA KALLEHAUGE. Konsulent og underviser. E-mail: kaka@post.dbunet.dk

Musikopvarmning og musikidèer

JOHN FRIIS. Lektor i idræt ved UCN og Aalborg Universitet. E-mail: john.friis2@skolekom.dk

Fra tanke til konkret bevægelse

BO VILLUMSEN. Stud.cand.scient. Idræt. E-mail: skelet55@hotmail.com

Så behandl dog kanoen ordentligt!

MADS MØLLER JENSEN. Friluftsvejleder. E-mail: madssive@gmail.com

Svømmeundervisningen i folkeskolen er dejlig men dyr

KURT LÜDERS. Underviser i idræt på Institut for Idræt, Syddansk Universitet. E-mail: kluders@health.sdu.dk

Historiske sportsgrene og levende organer

SOFIE LINDE. Kommunikationsmedarbejder i Golden Days. E-mail: sofiel@goldendays.dk

Profilen: Jens Sejer Andersen

Journalist og direktør for den selvejende institution ”Play the Game”.

ERIK JUUL. Lektor i idræt på VIA – Læreruddannelsen i Århus. E-mail: juul.erik@gmail.com

Hvad er et godt idrætsrum til undervisning i skolen?

KARIN HYLDEBRANDT. Videncenter for Børn og Unges Kultur og Læreruddannelsen i Skive, VIA University College. E-mail: khy@viauc.dk