I Focus – Tidsskrift for Idræt – årgang 2009 blad 2 kan du læse om:

ISSN: 1603-0974

Score Kajs Scoreshow

ERIK JUUL. Lektor i idræt på VIA – Læreruddannelsen i Århus. E-mail: juul.erik@gmail.com

Totalhåndbold

LARS MØLLER. Breddekonsulent i Dansk Håndbold Forbund. E-mail: konsulent.kreds5@sport.dk

Teenvolley

PETER MORELL. Bredde- og udviklingschef i Dansk Volleyball Forbund. E-mail: peter.morell@get2net.dk

Trinmål i fodbold efter 2. klassetrin

KARINA KALLEHAUGE. Konsulent og underviser. E-mail: kaka@post.dbunet.dk

Den gode træner

SVEND AAGE SØRENSEN. Badmintonleder ved Ikast Sports College. E-mail: svennies@gmail.com

Med Tommelise på eventyr i svømmehallen

RIKKE HANSEN. Læser Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet, rhans08@student.sdu.dk
MARTIN BREMS. Læser Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet, mabre08@student.sdu.dk
CHRISTINA BIRGITTE PEDERSEN. Læser Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet, cpede08@student.sdu.dk KENT FELDAGER MADSEN. Læser Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet, kemad08@student.sdu.dk

Cyklen

SØREN MØLLER. Underviser i idræt på Idrætshøjskolen, Århus. E-mail: soeren.moeller@nypost.dk

Crossover – sport og dans

LIS ENGEL. Institut for Idræt, KU. E-mail: lengel@ifi.ku.dk

En anden dans

KAREN VEDEL. E-mail: kavedel2@gmail.com

Bevægelseskultur i indskolingen

MATHILDE SEDERBERG. UCC, Pædagoguddannelsen Nordsjælland. E-mail: mase@ucc.dk

BIRGITTE MØS. UCC, Pædagoguddannelsen Nordsjælland. E-mail: bmoes@email.dk

Profilen: Tina Bøttzau

Lærer ved 10. klasse centeret på Egeskolen i Værløse

ERIK JUUL. Lektor i idræt på VIA – Læreruddannelsen i Århus. E-mail: juul.erik@gmail.com

Motivation

– et nøglebegreb i idrætsundervisningen i gymnasieskolen, men hvordan undersøge det?

SANNE GAASVIG. Ansat som adjunkt på Skive Gymnasium. E-mail: gaasvig@gmail.com
KURT LÜDERS. Underviser i idræt på Institut for Idræt, Syddansk Universitet. E-mail: kluders@health.sdu.dk

Aktiv rundt i Danmark

ANDERS FLASKAGER. Aktiv rundt i Danmark. E-mail: afl@ucsyd.dk

En fantastisk friluftstur

AGNES SOFIE ANDKJÆR. Skoleelev, 6A, Bogense Skole.
SØREN ANDKJÆR. Lektor, ph.d. ved institut for idræt og biomekanik, SDU. E-mail:sandkjaer@health.sdu.dk