I Focus – Tidsskrift for Idræt – årgang 2012 blad 2 kan du læse om:

ISSN: 1603-0974

Fodboldundervisningens spændingsfelter

FLEMMING NØRGAARD. Lærer ved Ågård Efterskole. E-mail: fn@aagaardefterskole.dk

Karina Kallehauge. Underviser og udviklingskonsulent. E-mail: kaka@dbu.dk

Skolevolleyball i et internationalt perspektiv

Sven Brix. Talent og udviklingschef i DVBF og underviser på Institut for idræt.

E-mail: sven.brix@mail.dk

Badminton i skolen med fokus på det taktiske og mentale

Jens Stadsgård Christensen. Lærer på Sansestormerne.

E-mail: sgebib@hotmail.com

Vandpolo – før det bliver til vandpolo

jørn dam. Undervisningsassistent, Københavns Universitet.

E-mail: jdam@ifi.ku

Udvikling af praksisfællesskaber i spring- og redskabsgymnastik

Henrik Taarsted Jørgensen. Lektor i idræt ved Læreruddannelsen i Århus, VIA University College.

E-mail: hejo@viauc.dk

Alene i naturen – perspektiver på soloturen i friluftslivet

Søren Andkjær. Lektor ved institut for idræt og biomekanik Syddansk Universitet.

E-mail: sandkjaer@health.sdu.dk

Det skal være sjovt, og det må gerne kildre i maven!

Hanne Værum Sørensen. Lektor, cand.psych., ph.d.-studerende, VIA University College Pædagoguddannelsen

Peter Sabroe. E-mail: hsor@viauc.dk

Hvorfor skal vi skrive i idrætsfaget?

cathrine illeborg gad. Lektor i dansk og idræt, egaa gymnasium.

E-mail: cg@egaa-gym.dk

Etnisk integration i og gennem idræt?

Sine Agergaard. Lektor, Institut for Idræt, Københavns Universitet.

Gertrud Pfister. Professor, Institut for Idræt, Københavns Universitet.

Et kig ind i elitetræneres arbejde

med bevægelsesoptimering

Bo villumsen. Cand. scient. idræt, adjunkt ved faggruppe idræt på hærens officerskole.

Idræt er for alle

troels møller. Tidligere redaktør på døvblinde nyt.

Dansk Idrætslærerforening

trine lausen lund. Formand for Dansk Idrætslærerforening. E-mail: trine_hansen@forum.dk