I Focus – Tidsskrift for Idræt – årgang 2006 blad 2 kan du læse om:

ISSN: 1603-0974

Focus på spidsen: Hva’ er det egentlig de har gang i?

FINN BYGBALLE. Underviser på Næstved fysioterapeutskole.
P.s.: Forslag til kommende ”Focus på spidsen” modtages gerne på: martin@gerlev.dk

Breddefodbold og talentudvikling

KOLBJØRN RAFOSS & TOR OSKAR THOMASSEN. Førsteamanuensis. Seksjon for idrettsfag Høgskolen i Finnmark, Norge. E-mail: kollis@hifm.no / toro@hifm.no

Fysisk træning i badminton – og øvrig ketchersport

SUNE LEVY THOMSEN. Badmintontræner. Bac. Scient i idræt. E-mail:hit_me_sonnie@hotmail.com

Nik og Jay moves. Funk mimik og gestik

KASPER PEDERSEN, LASSE JENSEN & PERNILLE URHØJ.
Studerende ved Institut for Idræt, Københavns Universitet

Håndbold i indskolingen

JAKOB VESTERGAARD. Underviser i idræt på Aarhus Universitet. E-mail: jvr@sport.dk

Social ulighed i sundhed og idræt -2

MATHILDE SEDERBERG. E-mail: msederberg@hotmail.com
LISBETH BANGSBO. Underviser i idræt på Aalborg Seminarium. E-mail: lba@aalsem.dk

Unotur – set i børnehøjde

JONAS SKOV NIELSEN & PHILIP KROGH. Elever. 9. årgang på Østermarkskolen i Aars.

Aktiv rundt i Danmark

HILDE ELISE HANSEN. Konsulent. Videncenter for Sundhedsfremme og Sundhedspædagogik. E-mail: heh@cvusonderjylland.dk

Profilen: Lisa Schlage

Højskolelærer på Egmont Højskole

ERIK JUUL. Lektor i idræt ved Århus Dag- & Aftenseminarium. E-mail: jl@udd.aardassem.dk
FOCUS Tidsskrift for idræt vil som et nyt tiltag i de kommende numre udkomme med et ”PROFIL”-interview, hvor vi går lidt tættere på forskellige menneskers holdninger til idrætslivets og -formidlingens forskellige udfordringer, glæder og dilemmaer. Der vil optræde både politikere, trænere, undervisere, forskere, skribenter, studerende og elever.

Den konstruktive forældrerolle

JØRN RAVNHOLT. Underviser i idrætspsykologi på SDU, Odense. E-mail: jorn@ravnholt.info

Teamwork på årsplanen

CATHRINE ILLEBORG GAD. Adjunkt på Randers Statsskole. E-mail: cg@rs-gym.dk

Talentudvikling og aldersrelateret træning

STIG EIBERG. Cand.scient., ph.d. Konsulent i Team Danmark. E-mail: ste@teamdanmark.dk

Den akrobatiske krop i skoleidrætten

LARS ELBÆK. Lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, Odense. E-mail: lelbaek@health.sdu.dk