Info

Informationer
“FOCUS – tidsskrift for idræt’s hjemmesider:
www.focus-idraet.dk

indeholder bl.a. en total artikeloversigt over 30 årganges artikler.

Redaktionen påtager sig ikke ansvaret for materiale.

Stof fra FOCUS må ikke citeres uden tydelig kildeangivelse.

Artikler eller billeder kan ikke uden forlagets skriftelige tilladelse benyttes til reklame eller anden salgsvirksomhed.

Deles udskrifter fra bladet, skal disse opgives til
Copy Dan