I Focus – Tidsskrift for Idræt – årgang 2007 blad 2 kan du læse om:

ISSN: 1603-0974

Fodbold – boldmestring og småspil

KARINA KALLEHAUGE. Underviser og konsulent. E-mail: k.kallehauge@ostbirk.net

Udvikling af kreativitet via håndboldspillere

JAKOB VESTERGAARD. Underviser i idræt på Viborg Katedralskole. E-mail: jvr@sport.dk

Inner Game og Flow i kamp

SVEND AAGE SØRENSEN. Ansat ved Idræts Højskolen i Århus. E-mail: svennies@gmail.com

Focus på spidsen:
Lider idrætslærere af et strudssyndrom?

FINN BERGGREN. Forstander, gerlev idrætshøjskole. E-mail: finnberggren@gerlev.dk

Sanseoplevelser i svømmehallen

THOMAS CHRISTIANSEN. Undervisningsassistent i Vandaktiviteter, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU E-mail: thomas.christiansen@fornemmelse.dk
RENÉ THOMSEN. Viceforstander og svømmeunderviser, Bernstorffsminde Efterskole
E-mail: renethomsen@fornemmelse.dk

Profilen: Margrethe Vestager

Medlem af folketinget, næstformand i den radikale folketingsgruppe
ERIK JUUL. Lektor i idræt på JCVU/Århus Lærerseminarium. E-mail: juul.erik@gmail.com

Evaluering i redskabsgymnastik

HENRIK TAARSTED JØRGENSEN. Underviser på JCVU, Århus Lærerseminarium. E-mail: henriktaarsted@gmail.com

Kommunikation – på en kropsæstetiserende måde

LISBET BANGSBO. Lektor i idræt på Aalborg Seminarium. E-mail: lba@aalsem.dk

27 Med IKT som medspiller

HENRIK JUELSGAARD. Efterskolelærer ved Glamsdalens Idrætsefterskole. E-mail: juelsgaard@yahoo.com
EVALD IVERSEN. Ansat i uddannelsesstilling på Sct. Knuds Gymnasium i Odense. E-mail: evaldiversen@gmail.com

Skole Sprinten 2007

JESPER LYSGAARD. Breddekonsulent, Dansk Orienterings-Forbund. E-mail: jl@do-f.dk

Havkajak – med legen som iscenesætter

JAKOB MØNSTED. Underviser i idræt på Idrætshøjskolen Århus. E-mail: mojner@hotmail.com

Leg og drama

VERNER NISSEN. Underviser i idræt på Haderslev Seminarium. E-mail: vni@cvusonderjylland.dk

Fysisk aktivitet og kognitiv læring

KURT LÜDERS. Underviser i idræt på SDU i Odense. E-mail: kluders@health.sdu.dk

Tjek sundheden! Aktiv rundt i Danmark 2007

ANDERS FLASKAGER. Videncenter for sundhedsfremme. E-mail: afl@cvusonderjylland.dk