I Focus – Tidsskrift for Idræt – årgang 2007 blad 4 kan du læse om:

ISSN: 1603-0974

Woodball i Danmark

KNUD BJØRN. Seminarielektor. E-mail: knud@bjoern.dk

TriAthBold

ERIK JAN PEDERSEN. Idrætslærer og tennisleder i Hirtshals. E-mail: erik.jan.pedersen@skolekom.dk

Kidsvolley (2)

TORBEN SØRENSEN. Koordinator – elite sport Aalborg. E-mail: torben.soerensen4@skansevejens-skole.dk

Street Surfing

JENS FALKENBERG. Team StreetSurfing. E-mail: info@streetsurfing.dk

Lege i det fri

JAKOB RAVN. Seminarielektor, CVU-Sønderjylland. E-mail: jra@cvusonderjylland.dk

Powersport

FRANK HENRIKSEN. Fysisk træner for Århus Elite A/S, SK Århus ESAA og på Idrætshøjskolen i Århus E-mail: frh@ihaarhus.dk

Beregning af energiforbrug på vinterfjeldstur

MARTIN HANSEN. Underviser i friluftsliv ved Institut for Idræt, Aarhus Universitet E-mail: martininge@mail1.stofanet.dk

Bevægelseskommunikation for overvægtige

PERNILLE SALOMON. Lærer. E-mail: pernillesalo@yahoo.com
SUSSI ANDERBERG. Pædagog. E-mail: sussi.anderberg@teliamail.dk

Aktivitetsudvikling

THOMAS CHRISTIANSEN. Underviser i Fornemmelse.dk. E-mail: thomas.christiansen@fornemmelse.dk
RENÉ THOMSEN. Underviser i Fornemmelse.dk. E-mail: renethomsen@fornemmelse.dk

Skolernes motionsdag

CHRISTINA HOFFMANN. Kommunikationschef, Dansk Skoleidræt. ch@skoleidraet.dk

Kan og skal IKT bruges i idrætsfaget?

MARIE BAHL. Lærer på Sdr. Parkskolen. E-mail: Marie.Bahl@skolekom.dk

Sundidræt.dk – et hjælpemiddel til idrætslærerne

STINE SOMMER ANDERSEN. Stud.cand.scient ”Idræt og Sundhed”. E-mail: stine_sommer@hotmail.com
LASSE SØNNICHSEN. Stud.cand.scient ”Idræt og Sundhed”. E-mail: sonix2000g@gmail.com

Vejen til en bedre idrætsundervisning?

MAJA BACH LØVSTRUP. kommunikationskonsulent i SKUD. E-mail: mbl@skoleidraet.dk

Profilen: Rikke Frederiksen

Folkeskolelærer ved Bjørnehøjskolen, Helsinge

ERIK JUUL. Lektor i idræt på JCVU/Århus Lærerseminarium. E-mail: juul.erik@gmail.com

Bevægelseslæring – en kommunikativ udfordring

BO VILLUMSEN OG LARS ELBÆK. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet lelbaek@health.sdu.dk