Kroppens muligheder og kropumulige unger

i indskoling, fritid og hjemme
af Gudrun Gjesing

Kroghs forlag, 2004
ISBN 87-624-0517-9
1. udgave, 2. oplag 2004
Hæftet
192 sider.  ill.
Pris 229,00 kr.

Når børn begynder i skolen, er der fortsat en tendens til at udskifte børnenes naturlige bevægelsesaktive læringsstil med mere stillesiddende aktiviteter. Kroppen tilsidesættes i den faglige undervisning. Fra småbørn har været involveret med krop og sanser i at lære maksimalt, gør skolen børn “forstolede”.

Denne bog handler derfor om, hvordan man kan få mere liv og bevægelse ind i børnenes hverdag – i klasserummet, tumlesalen, gymnastiksalen, svømmehallen, legepladsen, skolegården, i fritiden og hjemme.

Børn har forskellige kompetencer, potentialer og læringsstile. Nogle børn har vanskeligheder med deres kropslige formåen, således at kroppen kan virke hæmmende i forhold til deres trivsel, læring og udvikling. Bogen belyser forskellige former for motoriske vanskeligheder, der sætter spor i børns kropslige formåen.

I bogen gennemgås en ny screeningsmodel, der ud fra 15 forskellige opgaver beskriver børns kompetencer, potentialer og eventuelle vanskeligheder inden for sansemotorisk formåen. Der er i bogen fokus på, hvordan hverdagsaktiviteter kan analyseres, og hvordan opgaver og omgivelser kan gøres mere hensigtsmæssige, så det sikres, at børn forbliver nysgerrige og bevægeaktive, så læringen kan gå som en leg.