Krop og kompetance

Aktuelle begreber inden for pædagogik og sundhed.

Forlag: FADL’s Forlag A/S
1. udgave, 01-09-2004
ISBN: 8777493850
191 sider
Pris: 235,00 kr

‘Krop’ og ‘kompetence’ er bare to begreber, som i disse år anvendes ofte og med løs hånd – ikke mindst i pædagogiske og sundhedsfaglige sammenhænge. Forfatterne til antologien Krop og kompetence tager fat om nogle af disse populære begreber og undersøger dem nærmere.

Læs fx om:

Den aldrende krop
Kompetence
Den intelligente krop

Indhold: Niels Kayser Nielsen: Bevægelse : et modebegreb fra det 20. århundrede. Sine Agergaard: Folkelighed : fra beskyttet diskurs til flydende betegner? Gitte Wichmann-Hansen: Kompetence : et aktuelt begreb set i et semantisk, historisk ogteoretisk perspektiv. Per Fibæk Laursen: Den intelligente krop : tre opfattelser af forholdet mellem intelligens og krop. Ejgil Jespersen: Tavs viden : et begreb om kropslig medvidende og det ufuldstændige i kundskaben. Kropsselvet : splittede selvopfattelser og narrative rekonstruktioner / Andrew C. Sparkes & Brett Smith. Mette Krogh Christensen: Erfaring og biografi : et spørgsmål om “”learning by doing””? Morten Hoff: Den aldrende krop : et socialfænomenologisk perspektiv på alder og krop

De otte velskrevne artikler giver stof til eftertanke og sætter gang i frugtbare refleksioner om, hvordan vi i det hele taget omgås sproget – og hinanden.